Opieka zdrowotna Nauka i Edukacja

ARUZE Sp. z o.o. jest firmą działającą w sektorze "zdrowie" w różnorodnych dziedzinach życia społecznego (opieka zdrowotna, nauka i edukacja) i decydujących o zdrowiu.

Zobacz więcej

Powodzenie większej części naszych poczynań zależy od wyboru drogi, którą zamierzamy dojść do celu.

Charles Louis de Secondat Montesquieu

Wspomagamy zdrowie publiczne

Naszym celem jest wykorzystanie doświadczenia w zarządzaniu strukturami systemu opieki zdrowotnej i kształcenia kadr medycznych w procesie dostosowywania tych systemów do potrzeb uwarunkowanych wyzwaniami społecznymi XXI wieku związanymi w szczególności z niedostatkiem kadr medycznych, zmianami demograficznymi związanymi z starzeniem się społeczeństwa oraz postępem technologicznym wymuszającym przygotowywanie kadr medycznych do wdrażania w swojej praktyce usług e-zdrowia w medycynie i pielęgniarstwie.

Jesteśmy firmą, która:

  • jest podmiotem leczniczym i bezpośrednio zarządza zakładem leczniczym udzielającym świadczeń podstawowej opieki zdrowotnej i konsultacji specjalistycznych poprzez współpracę z wieloma podmiotami systemu opieki zdrowotnej,
  • wspomaga zarządzanie strukturami systemu szkolnictwa wyższego kształcącego w zawodach medycznych.

Wspieramy

Jesteśmy firmą działającą w sektorze "zdrowie" w różnorodnych dziedzinach życia społecznego i decydujących o zdrowiu.

Inicjujemy

doświadczeniem podejmowanie wyzwań inwestycyjnych i restrukturyzacji w sektorze „zdrowie”.

Wspomagamy

tworzenie warunków do uruchamiania przez publiczne i niepubliczne struktury systemu szkolnictwa wyższego kształcenia w zawodach medycznych mającego na celu niwelowanie niedoboru kadr i dostosowywanie ich programów studiów do zmieniających się potrzeb zdrowotnych i uwarunkowań organizacyjnych systemu.

Współdziałamy

z partnerami zagranicznymi w pozyskiwaniu kadr medycznych na krajowy rynek pracy i kandydatów na studia w zawodach medycznych.

Prowadzimy

Poradnię Medycyny Rodzinnej i Zdrowia Kobiety BoVita oraz jako założyciel - Wyższą Szkołę Nauk Stosowanych w Rudzie Śląskiej.